ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕРИ

Нашите персонални компјутери се конфигурирани со ABIT матичните плочи базирани на VIA и intel chipset-ите.