BELDEN

Belden е една од најдобрите компании за која би било добро да бидете запознаени доколку се интересирате за мрежниот пренос на податоци, индустриска автоматизација, професионални аудио и видео сигнали, или некоја друга специфична електроника на пазарот. Нивното име и продукти за пренос на податоци кои тие ги произведуваат се добро познати и многу ценети во соодветната индустрија насекаде во светот.

BELDEN нуди илјадници жичани и кабелски производи, како што се: мултипроводници, мрежни кабли, коаксијални кабли, оптички кабли, силиконски споени различни видови кабли, кои се поврзуваат и проведуваат различни видови сигнали. Стандардната палета на BELDEN производи исто така вклучува и комплетна понуда на производите за  конекција во мрежа,  структурните кабелски системи и сервиси, rack-oви и додатоци, површински канали, и  Power over Ethernet (PoE) системи.

Сите BELDEN производи се дизајнирани и произведени според строги индустриски стандарди за квалитет, резултирајќи во неспоредлива репутација за сигурност.
МРЕЖНИ КАБЛИ

 
ОПТИЧКИ КАБЛИ

 
АУДИО КАБЛИ