Дома Персонални компјутери Panduit Belden Conteg Univolt

3Com

Avast

 Мој Портал > UnivoltПрипреми за Печатење

  DEITZEL-UNIVOLT

Deitzel-Univolt е интернационално препознатливо име и синоним за силна конкурентска компанија. Toa е светска оперативна компанија која 65% од тоталното производство го извезува преку национални и интернационални филијали, регионални дистрибутери во повеќе од 60 земји во светот.
Најквалитетниот европски производител на PVC гибливи црева, цевки, канали со целосна пропратна опрема – кривини, завршници, спојници, држачи...
Технологијата и материјалите употребени во производите на Deitzel-Univolt ги прават исклучително цврсти, отпорни на пожар, токсични материи, високи температури – карактеристики со кои производите на Deitzel-Univolt се издвојуваат на врвот.

Карактеристики
H – halogenfree без халогени производи.
F – flame retardant огноотпорни.
T – tempetature resistant температурна подносивост.

Производството се обезбедува според ISO 9001 и  ISO 14001 стандарди за квалитет.

ЦРЕВА

КАНАЛИ

ЦЕВКИ

   


 
Информации

Контакт информации
Digit Computers

ул. Иво Лола Рибар бр. 59/1/2 1000 Скопје, МК
тел./факс: +389.2.3115511

Информации за производи и цени
prodazba@digit.com.mk

Техничка поддршка
digit@digit.com.mk

Login
Корисник:

Лозинка:


Сигурен Мод

 
Copyright(c) 2008 Digit Computers, Inc.