Дома
Panduit
ContegUnivolt
 Мој Портал > Belden_opticki_kabliПрипреми за Печатење

ОПТИЧКИ КАБЛИ

ОПТИЧКИ КАБЛИ ЗА УНИВЕРЗАЛНА УПОТРЕБА

слика

 

Се користи за надворешно и внатрешно умрежување на системи во LAN мрежа, во вертикалните столбови на објектите и/или при хоризонталното каблирање(до секое работно место). Ги поддржува сите компјутерски апликации како што се FDDI, Gigabit Ethernet и АТМ.
Лесно се инсталираат во канали, тунели и  ровови. Поволни за директно закопување и издржуваат притисок  ≤ 100 N/cm. Предвиден рок на употреба > 30 години и стандардна заштита од глодачи.
Примарно обложени оптички влакна: Ø 250 ± 15 μm, индивидуално кодирани со боја. Централно групирање на сите влакна( од 2 до 12 влакна) кои можат да пренесуваат singlemode, multimode, simplex или duplex сигнали. Портокалова надворешна обвивка, FRNC/LSNH.
Работен температурен опсег -30 до +70˚C.
Тензија при влечење  ≤ 700N
Kривина на кабелот при инсталација   > 25mm

  

ОПТИЧКИ КАБЛИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

слика

 

Се користат за надворешна употреба во LAN мрежи.
Лесно се инсталираат во канали, тунели и  ровови. Поволни за директно закопување и издржуваат притисок  ≤ 100 N/cm.
Овие кабли се изработуваат од полн диелектрик и поради тоа се отпорни на громови и електромагнетни пречки, искрења и не е пожелно заземјување, со стандардна или подобрена заштита од глодачи.  Предвиден рок на употреба > 30 години.Примарно обложени оптички влакна: Ø 250 ± 15 μm, индивидуално кодирани со боја, Централно групирање на сите влакна( од 2 до 12 влакна) кои можат да пренесуваат singlemode, multimode, simplex или duplex сигнали. Црна надворешна обвивка, отпорна на UV зрачење.
Работен температурен опсег -30 до +70˚C.
Тензија при влечење  ≤ 700N
Дозволена кривина на кабелот при инсталација   > 25mm

ОПТИЧКИ КАБЛИ ЗА ВНАТРЕШНА  УПОТРЕБА

слика

 

Се користи за структурно каблирање на системите во вертикалните столбови на објектите и/или при хоризонталното каблирање(до секое работно место). Ги поддржува сите компјутерски апликации како што се FDDI, Gigabit Ethernet и АТМ.
Овој кабли се изработуваат од полн диелектрик и поради тоа се отпорни на громови и електромагнетни пречки, искрења и не е пожелно заземјување.  Предвиден рок на употреба > 30 години.
Примарно обложени оптички влакна: Ø 280 ± 15 μm, индивидуално кодирани со боја. Централно групирање на сите влакна( од 2 до 12 влакна) кои можат да пренесуваат singlemode, multimode, simplex или duplex сигнали. Портокалова надворешна обвивка, FRNC/LSNH.
Температурен работен опсег -5 до 55 º C.
Тензија при влечење: во зависност од бројот на влакната  од 400N до 600N
Kривина на кабелот при инсталација   > 25mm
 

 
Информации

Контакт информации


Digit Systems

ул. Vasil Gjorgov 11

1000 Skopje, МK
Mob.389 70 225 043

Tel. 389.2.3115511

Информации за производи и цени

slobodan.naumovski@gmail.com

prodazba@digit.com.mk

digit@digit.com.mk

Login
Корисник:

Лозинка:


Сигурен Мод

 
Copyright(c) 2008 Digit Computers, Inc.