Дома
Panduit
ContegUnivolt
 Мој Портал > Belden_mrezni_kabliПрипреми за Печатење

МРЕЖНИ КАБЛИ

МРЕЖНИ КАБЛИ БЕЗ ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 5 е

Belden 1583E

Belden 1583 E

Подржува апликации од категорија 5 и напредна верзија категорија 5 како што се
1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM
Конструкција од 4 впредени бакарни парици без заштита, со дијаметар 0.51 mm  (AWG 24) и полиетиленска заштита на секој проводник.  Надворешна PVC изолација со надворешен дијаметар 5.0 mm ± 0.3 mm.
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 50 nF/km и импеданса на 1-100MHz е 100± 15Ω Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º C

  

МРЕЖНИ КАБЛИ БЕЗ ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 5 е

Belden 1633 E

Belden 1633 E

Подржува апликации од категорија 5 и напредна верзија категорија 5 како што се
1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM
Конструкција од 4 впредени бакарни парици со заштита, со дијаметар 0.52 mm  (AWG 24) и полиетиленска заштита на секој проводник. 4-те впредени парици се заштитени  со алуминиумска/ полиестерска фолија. Надворешна PVC изолација со надворешен дијаметар 6.0 mm ± 0.3 mm.
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 50 nF/km и импеданса на 1-100MHz е 100± 15Ω Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º C

МРЕЖНИ КАБЛИ СО  ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 6 е

Belden 7860 ENH

Belden 7860 ENH

Подржува апликации од категорија 6 и напредна верзија категорија 5 како што се
1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM
Конструкција од 4 впредени бакарни парици со заштита, со дијаметар 0.55 mm  (AWG 23) и заштита на секој проводник. 4-те впредени парици се заштитени  со алуминиумска/полиестерска фолија.   Надворешна FRNC изолација со надворешен дијаметар 7.30 mm.
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 50 nF/km и импеданса на 4-100MHz е 100± 5Ω Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º C

МРЕЖНИ КАБЛИ СО  ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 5 е

 

Belden 1633E PLUS

Belden 1633E PLUS

Подржува апликации од категорија 5 и напредна верзија категорија 5 како што се
1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM
Конструкција од 4 впредени бакарни парици со заштита, со дијаметар 0.52 mm  (AWG 24) и полиетиленска заштита на секој проводник. 4-те впредени парици се заштитени  со алуминиумска/ полиестерска фолија и ширм. Надворешна PVC изолација со надворешен дијаметар 6.3mm ± 0.3mm.
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 50 nF/km и импеданса на 1-100MHz е 100± 15Ω Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º CМРЕЖНИ КАБЛИ СО  ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 6

 

Belden 7860 ENS

Belden 7860 ENS

Подржува апликации од категорија 6 и напредна верзија категорија 5 како што се
1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM
Конструкција од 4 впредени бакарни парици со заштита, со дијаметар 0.55 mm  (AWG 23) и заштита на секој проводник. 4-те впредени парици се заштитени  со алуминиумска/ полиестерска фолија и ширм. Надворешна FRNC изолација со надворешен дијаметар 7.5 mm
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 50 nF/km и импеданса на 4-100MHz е 100± 5Ω Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º C

 


МРЕЖНИ КАБЛИ СО  ЗАШТИТНА КАТЕГОРИЈА 7

 

Belden 1885 ENH

Belden 1885 ENH

Подржува апликации од категорија 7 како што се 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, 155 ATM.
Конструкција од 4 впредени бакарни парици  поединечно заштитени со фолија, со дијаметар 0.57 mm  (AWG 23). 4-те впредени парици се заштитени  со полиестерска фолија и ширм. Надворешна FRNC изолација со надворешен дијаметар 8.0 mm ÷ 0.30 mm
Номинална взаемна капацитивност на 20º C и 1 kHz  e 48 nF/km и импеданса на 1-100MHz е 100±15Ω
Температурен работен опсег  -20º C ÷ + 60º C

 

 
Информации

Контакт информации


Digit Systems

ул. Vasil Gjorgov 11

1000 Skopje, МK
Mob.389 70 225 043

Tel. 389.2.3115511

Информации за производи и цени

slobodan.naumovski@gmail.com

prodazba@digit.com.mk

digit@digit.com.mk

Login
Корисник:

Лозинка:


Сигурен Мод

 
Copyright(c) 2008 Digit Computers, Inc.